Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

10. Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (2016/2813(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean over de organisatie van het debat.

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Elmar Brok, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon en Pier Antonio Panzeri.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri en Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan en Notis Marias.

(Voortzetting van het debat: zie punt 12 van de notulen van 6.7.2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid