Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

12. Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

(Начало на разискването: вж. точка 10 от протокола от 6.7.2016 г)

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност