Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk

13. Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias a Richard Howitt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupil Mirosław Piotrowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí