Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg

13. Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud uued algatused (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud uued algatused (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias ja Richard Howitt.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Mirosław Piotrowski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika