Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. július 6., Szerda - Strasbourg

13. A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias és Richard Howitt.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Mirosław Piotrowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat