Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras

13. Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias ir Richard Howitt.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Mirosław Piotrowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika