Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

13. Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias en Richard Howitt.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mirosław Piotrowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid