Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg

13. Nowe inicjatywy związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Nowe inicjatywy związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Afzala Khana, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias i Richard Howitt.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Mirosław Piotrowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności