Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

13. Noi inițiative legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Noi inițiative legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias și Richard Howitt.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Mirosław Piotrowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes și Georgios Epitideios.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate