Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

14. Noua strategie a UE cu privire la China (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Noua strategie a UE cu privire la China (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Frank Engel, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini,Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange și Evžen Tošenovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Viorica Dăncilă.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate