Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg

15. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat Cristian Dan Preda sõnavõtu põhjal isikliku avalduse tegemiseks, Cristian Dan Preda Marie-Christine Vergiat' sõnavõtu kohta, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Angel Dzhambazki.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika