Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. július 6., Szerda - Strasbourg

15. 2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: 2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat személyes ügyben Cristian Dan Preda felszólalását követően, Cristian Dan Preda Marie-Christine Vergiat felszólalására reagálva, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Angel Dzhambazki.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat