Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras

15. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat asmeniniu klausimu, po to, kai pasisakė Cristian Dan Preda, Cristian Dan Preda dėl Marie-Christine Vergiat pastabos, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Angel Dzhambazki.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika