Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - Strasbūra

15. Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā (2016/2796(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, kas sniedza personisku paziņojumu, reaģējot uz Cristian Dan Preda teikto, Cristian Dan Preda attiecībā uz Marie-Christine Vergiat teikto, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Angel Dzhambazki.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika