Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

15. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Cristian Dan Preda, Cristian Dan Preda over de woorden van Marie-Christine Vergiat, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Angel Dzhambazki.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid