Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

15. Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat cu privire la o chestiune personală, în urma intervenției lui Cristian Dan Preda, Cristian Dan Preda cu privire la intervenția lui Marie-Christine Vergiat, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Angel Dzhambazki.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate