Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

15. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Cristiana Dan Predu, Cristian Dan Preda k vyjadreniam Marie-Christine Vergiatovej, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Angel Dzhambazki.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia