Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0146/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0146/2016

Συζήτηση :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2016 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0317

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

16. 71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2016/2020(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Ο Andrey Kovatchev παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Andrey Kovatchev.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου