Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg

17. Beskyttelse af whistleblowere (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Beskyttelse af whistleblowere (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Julia Pitera for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster og Inés Ayala Sender.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić og Georgios Epitideios.

Talere: Jyrki Katainen og Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik