Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg

17. Rikkumisest teatajate kaitsmine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rikkumisest teatajate kaitsmine (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster ja Inés Ayala Sender.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika