Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

17. Väärinkäytösten paljastajien suojelu (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Väärinkäytösten paljastajien suojelu (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster ja Inés Ayala Sender.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö