Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

17. Bescherming van klokkenluiders (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van klokkenluiders (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Julia Pitera, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster en Inés Ayala Sender.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid