Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg

19. Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (forhandling)
CRE

Forslag til beslutning indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 4 samt stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (ordfører) forelagde beslutningsforslaget.

Indlæg af Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Biljana Borzan for S&D-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Marijana Petir og Damiano Zoffoli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 7.7.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik