Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

20. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la compensare în ceea ce privește locurile de tranzacționare și contrapărțile centrale (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 24 iunie 2016
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 24 iunie 2016
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 29 iunie 2016
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care prevăd obligația de compensare a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele reglementate și termenele pentru acceptarea compensării (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 29 iunie 2016
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului în ceea ce privește includerea anumitor precursori de droguri în lista substanțelor clasificate (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 iunie 2016
Retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la condițiile și la procedurile menite să stabilească dacă sumele care nu pot fi recuperate sunt rambursate de către statele membre în ceea ce privește Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 iunie 2016
Retrimis fond: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 iunie 2016
Retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost modificat de la 1 lună la 3 luni la solicitarea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 2 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacționare și posttranzacționare și a nivelului de dezagregare a datelor (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 2 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la valorile de referință (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 2 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele de asigurare a unor servicii de colocare și a unor structuri de taxare echitabile și nediscriminatorii (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 6 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 13 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul direct, substanțial și previzibil al contractelor derivate în cadrul Uniunii și la prevenirea eludării normelor și a obligațiilor (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 13 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerințele aplicabile acordurilor și mecanismelor de formare a pieței (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 13 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care solicitarea Consiliului de prelungire a termenului cu 1 lună este inclusă în termenul pentru formularea de obiecțiuni de 3 luni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 7 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de către locurile de executare despre calitatea executării tranzacțiilor (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 8 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuală de către firmele de investiții a informațiilor referitoare la identitatea locurilor de executare și la calitatea executării (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni:: 3 luni de la data primirii 8 iunie 2016 la solicitarea comisiei competente.

Retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate