Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

21. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy