Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

22. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot utrikestjänstens anslagsöverföring INF 1/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföringar V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 och V/AB-06/T/16.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot kommissionens anslagsöverföringar DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 och DEC 11/2016.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 08/2016 och DEC 10/2016 – Avsnitt III – kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy