Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (předložené návrhy usnesení)
 4.Představení priorit slovenského předsednictví Rady (rozprava)
 5.Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Účast Ázerbájdžánu na programech Unie *** (hlasování)
  
6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015 (hlasování)
  
6.3.Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii ***II (hlasování)
  
6.4.Označování energetické účinnosti štítky ***I (hlasování)
  
6.5.Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (hlasování)
  
6.6.Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I (hlasování)
  
6.7.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)
  
6.8.Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům ***I (hlasování)
  
6.9.Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (hlasování)
  
6.10.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (hlasování)
  
6.11.Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (hlasování)
  
6.12.Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (hlasování)
  
6.13.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (hlasování)
  
6.14.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko (hlasování)
  
6.15.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (rozprava)
 11.Přivítání
 12.Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (pokračování rozpravy)
 13.Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě (rozprava)
 14.Nová strategie EU pro Čínu (rozprava)
 15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015 (rozprava)
 16.71. zasedání Valného shromáždění OSN (rozprava)
 17.Ochrana oznamovatelů (rozprava)
 18.Revize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského výboru (rozprava)
 19.Námitka k prováděcímu aktu: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin (rozprava)
 20.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 21.Předložení dokumentů
 22.Převody prostředků
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (235 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (7354 kb) 
 
Zápis (250 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (62 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (314 kb) 
 
Zápis (300 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (1052 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (5780 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí