Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (indgivne beslutningsforslag)
 4.Aktivitetsprogram for det slovakiske rådsformandskab (forhandling)
 5.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer *** (afstemning)
  
6.2.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2016: Overskud fra 2015 (afstemning)
  
6.3.Højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen ***II (afstemning)
  
6.4.Energieffektivitetsmærkning ***I (afstemning)
  
6.5.Europæisk grænse- og kystvagt ***I (afstemning)
  
6.6.Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ***I (afstemning)
  
6.7.EU-Fiskerikontrolagenturet ***I (afstemning)
  
6.8.Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg ***I (afstemning)
  
6.9.Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (afstemning)
  
6.10.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2) (afstemning)
  
6.11.Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 (afstemning)
  
6.12.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (afstemning)
  
6.13.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (afstemning)
  
6.14.Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab for så vidt angår Hviderusland (afstemning)
  
6.15.Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: Fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)
 11.Velkomstord
 12.En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (fortsat forhandling)
 13.Nye initiativer i forbindelse med fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 14.Ny EU-strategi med hensyn til Kina (forhandling)
 15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 (forhandling)
 16.FN's Generalforsamlings 71. samling (forhandling)
 17.Beskyttelse af whistleblowere (forhandling)
 18.Baselkomitéens revision af standardindikatormetoden (forhandling)
 19.Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (forhandling)
 20.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 21.Modtagne dokumenter
 22.Bevillingsoverførsler
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (235 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (7354 kb) 
 
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (64 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (305 kb) 
 
Protokol (301 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (849 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5769 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik