Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2016. július 6., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A Tanács szlovák elnökségének cselekvési programja (vita)
 5.A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (vita)
 6.Szavazások órája
  6.1.Azerbajdzsán részvétele az uniós programokban *** (szavazás)
  6.2.2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2015-ös pénzügyi év többlete (szavazás)
  6.3.A hálózati és információs rendszerek biztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje ***II (szavazás)
  6.4.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (szavazás)
  6.5.Európai Határ- és Parti Őrség ***I (szavazás)
  6.6.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***I (szavazás)
  6.7.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I (szavazás)
  6.8.Az OLAF Felügyelő Bizottságának titkársága ***I (szavazás)
  6.9.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően (szavazás)
  6.10.A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (TAXE 2) (szavazás)
  6.11.A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák (szavazás)
  6.12.A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)
  6.13.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (szavazás)
  6.14.Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Az Európai Beruházási Banknak Belarusz tekintetében nyújtott uniós garancia (szavazás)
  6.15.Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: A szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapítása (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (vita)
 11.Köszöntés
 12.Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (a vita folytatása)
 13.A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések (vita)
 14.A Kínával kapcsolatos új uniós stratégia (vita)
 15.2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (vita)
 16.Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka (vita)
 17.A visszaélést bejelentő személyek védelme (vita)
 18.A sztenderd hitelkockázati módszer felülvizsgálata a Bázeli Bizottság által (vita)
 19.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások (vita)
 20.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 21.Dokumentumok benyújtása
 22.Előirányzatok átcsoportosítása
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (242 kb)  Jelenléti ív (65 kb)
 
Jegyzőkönyv (86 kb)  Jelenléti ív (24 kb)  A szavazások eredményei (62 kb)  Név szerinti szavazás (316 kb)
 
Jegyzőkönyv (309 kb)  Jelenléti ív (63 kb)  A szavazások eredményei (1042 kb)  Név szerinti szavazás (5771 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat