Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Slovakijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)
 5.Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Azerbaidžano dalyvavimas Sąjungos programose *** (balsavimas)
  6.2.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas (balsavimas)
  6.3.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje ***II (balsavimas)
  6.4.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (balsavimas)
  6.5.Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba ***I (balsavimas)
  6.6.Europos jūrų saugumo agentūra ***I (balsavimas)
  6.7.Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (balsavimas)
  6.8.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas ***I (balsavimas)
  6.9.Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (balsavimas)
  6.10.Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) (balsavimas)
  6.11.Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (balsavimas)
  6.12.Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (balsavimas)
  6.13.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (balsavimas)
  6.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti (balsavimas)
  6.15.Prieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijos)
 11.Oficialus pasveikinimas
 12.Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijų tęsinys)
 13.Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu (diskusijos)
 14.Nauja ES strategija dėl Kinijos (diskusijos)
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. (diskusijos)
 16.Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos (diskusijos)
 17.Informatorių apsauga (diskusijos)
 18.Bazelio komiteto atliekamas standartizuoto kredito rizikos vertinimo metodo persvarstymas (diskusijos)
 19.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą (diskusijos)
 20.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 21.Gauti dokumentai
 22.Asignavimų perkėlimas
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (233 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb)    Vardinis balsavimas (7354 kb) 
 
Protokolas (258 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (62 kb) Vardinis balsavimas (311 kb) 
 
Protokolas (311 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (1067 kb) Vardinis balsavimas (5794 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika