Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 6 ta' Lulju 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Preżentazzjoni tal-attivitajiet tal-Presidenza Slovakka tal-Kunsill (dibattitu)
 5.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017 (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-parteċipazzjoni tal-Ażerbajġan fi programmi tal-Unjoni *** (votazzjoni)
  
6.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2: surplus mill-2015 (votazzjoni)
  
6.3.Livell għoli komuni ta' sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni ***II (votazzjoni)
  
6.4.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.5.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I (votazzjoni)
  
6.6.Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima ***I (votazzjoni)
  
6.7.Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ***I (votazzjoni)
  
6.8.Segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF ***I (votazzjoni)
  
6.9.Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  
6.10.Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2) (votazzjoni)
  
6.11.Sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020 (votazzjoni)
  
6.12.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017 (votazzjoni)
  
6.13.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (votazzjoni)
  
6.14.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf fir-rigward tal-Belarussja (votazzjoni)
  
6.15.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): l-iffissar tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Strateġija globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE (dibattitu)
 11.Merħba
 12.Strateġija globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE (kumplament tad-dibattitu)
 13.Inizjattivi ġodda marbuta mal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani (dibattitu)
 14.Strateġija ġdida tal-UE dwar iċ-Ċina (dibattitu)
 15.Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2015 (dibattitu)
 16.Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (dibattitu)
 17.Protezzjoni tal-informaturi (dibattitu)
 18.Reviżjoni tal-Kumitat ta' Basel tal-approċċ standardizzat għar-riskju ta' kreditu (dibattitu)
 19.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel (dibattitu)
 20.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 21.Dokumenti mressqa
 22.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (238 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (7354 kb) 
 
Minuti (262 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (61 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (313 kb) 
 
Minuti (309 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1174 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (5804 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza