Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Programma van activiteiten van het Slowaakse voorzitterschap (debat)
 5.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's *** (stemming)
  6.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015 (stemming)
  6.3.Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie ***II (stemming)
  6.4.Energie-efficiëntie-etikettering ***I (stemming)
  6.5.Europese grens- en kustwacht ***I (stemming)
  6.6.Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ***I (stemming)
  6.7.Communautair Bureau voor visserijcontrole ***I (stemming)
  6.8.Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF ***I (stemming)
  6.9.Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (stemming)
  6.10.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2) (stemming)
  6.11.Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (stemming)
  6.12.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 (stemming)
  6.13.Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (stemming)
  6.14.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank wat betreft Belarus (stemming)
  6.15.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (debat)
 11.Welkomstwoord
 12.Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (voortzetting van het debat)
 13.Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)
 14.Nieuwe EU-strategie inzake China (debat)
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015 (debat)
 16.71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (debat)
 17.Bescherming van klokkenluiders (debat)
 18.Herziening van de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico door het Bazelcomité (debat)
 19.Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (debat)
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 21.Ingekomen stukken
 22.Kredietoverschrijvingen
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (237 kb)  Presentielijst (65 kb)
 
Notulen (223 kb)  Presentielijst (24 kb)  Uitslag van de stemming (60 kb)  Hoofdelijke stemming (310 kb)
 
Notulen (307 kb)  Presentielijst (63 kb)  Uitslag van de stemming (842 kb)  Hoofdelijke stemming (5757 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid