Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (złożone projekty rezolucji)
 4.Program działań słowackiej prezydencji (debata)
 5.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Udział Azerbejdżanu w programach unijnych *** (głosowanie)
  
6.2.Projekt budżetu korygującego nr 2: nadwyżka z roku budżetowego 2015 (głosowanie)
  
6.3.Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***II (głosowanie)
  
6.4.Etykietowanie efektywności energetycznej ***I (głosowanie)
  
6.5.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)
  
6.6.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ***I (głosowanie)
  
6.7.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)
  
6.8.Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF ***I (głosowanie)
  
6.9.Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (głosowanie)
  
6.10.Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) (głosowanie)
  
6.11.Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (głosowanie)
  
6.12.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (głosowanie)
  
6.13.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (głosowanie)
  
6.14.Sprzeciw na mocy art. 105 ust.4: udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w odniesieniu do Białorusi (głosowanie)
  
6.15.Sprzeciw na mocy art. 105 ust. 4: ustalanie wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (debata)
 11.Oficjalne powitanie
 12.Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (ciąg dalszy debaty)
 13.Nowe inicjatywy związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 14.Nowa strategia UE dotycząca Chin (debata)
 15.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 (debata)
 16.71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 17.Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne (debata)
 18.Przegląd metody standardowej oceny ryzyka kredytowego proponowany przez Komitet Bazylejski (debata)
 19.Sprzeciw na mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (debata)
 20.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 21.Składanie dokumentów
 22.Przesunięcie środków
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (235 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (7354 kb) 
 
Protokół (260 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (66 kb) Wyniki głosowań imiennych (313 kb) 
 
Protokół (308 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (1055 kb) Wyniki głosowań imiennych (5772 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności