Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 6. julij 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (vloženi predlogi resolucij)
 4.Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta (razprava)
 5.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije *** (glasovanje)
  6.2.Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015 (glasovanje)
  6.3.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji ***II (glasovanje)
  6.4.Označevanje energijske učinkovitosti ***I (glasovanje)
  6.5.Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)
  6.6.Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (glasovanje)
  6.7.Agencija Skupnosti za nadzor ribištva ***I (glasovanje)
  6.8.Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam ***I (glasovanje)
  6.9.Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (glasovanje)
  6.10.Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2) (glasovanje)
  6.11.Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (glasovanje)
  6.12.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (glasovanje)
  6.13.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (glasovanje)
  6.14.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo (glasovanje)
  6.15.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (razprava)
 11.Dobrodošlica
 12.Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (nadaljevanje razprave)
 13.Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu (razprava)
 14.Nova strategija EU o Kitajski (razprava)
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 (razprava)
 16.71. zasedanje generalne skupščine ZN (razprava)
 17.Zaščita prijaviteljev nepravilnosti (razprava)
 18.Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru (razprava)
 19.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (razprava)
 20.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 21.Predložitev dokumentov
 22.Prerazporeditev sredstev
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (232 kb)  Seznam navzočih (65 kb)
 
Zapisnik (251 kb)  Seznam navzočih (24 kb)  Izidi glasovanja (60 kb)  Poimensko glasovanje (307 kb)
 
Zapisnik (293 kb)  Seznam navzočih (64 kb)  Izidi glasovanja (1032 kb)  Poimensko glasovanje (5831 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov