Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 7. července 2016 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Nahrazení člena Evropského účetního dvora – portugalský kandidát (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Martin. Návrh usnesení zasazujícího se o vypracování dlouhodobé politiky řízení migračních toků (B8-0722/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o pravomocích Evropské unie v oblasti sociálního práva (B8-0727/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o posílení opatření na podporu rozvoje cestovního ruchu a zviditelňování evropského uměleckého a kulturního dědictví (B8-0730/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dětských nevěstách v Turecku (B8-0740/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o situaci bezdomovců (B8-0741/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozdílech v odměňování žen a mužů (B8-0742/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti týkající se zásahů na omezení stávajících rozdílů, které v členských státech panují v oblasti výzkumu a vývoje, prostřednictvím modernizace vnitrostátní infrastruktury s cílem dosáhnout inovačního a rovnoměrného rozvoje ve všech členských státech EU (B8-0743/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právních předpisech týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami (B8-0744/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o fúzi Deutsche Börse/London Stock Exchange (B8-0746/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o parlamentní imunitě poslanců Demokratické strany lidu (HDP) (B8-0747/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nutnosti kampaní informujících o rizicích chlamydiové infekce a existenci klinických vyšetření pro její diagnózu (B8-0748/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti energetické chudobě (B8-0749/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o chovu nosnic (B8-0750/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře inovativních forem financování (B8-0751/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o správné dietě k prevenci Alzheimerovy nemoci (B8-0752/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o omezení plastových nákupních tašek v Evropě (B8-0773/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o statusu příhraničních pracovníků volených do funkcí místních zástupců (B8-0774/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o dohledatelnosti, souladu a porušování pravidel hospodářské soutěže ve věci dovozu španělských stolních vín do Francie (B8-0775/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na přísnější regulaci v oblasti automatizované soukromé dopravy se zvláštním odkazem na problém bezpečnosti silničního provozu a odpovědnosti v případě dopravních nehod (B8-0776/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Návrh usnesení o porušení svobody projevu a informací v regionu Basilicata (B8-0777/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně zvířat a správném řízení zoologických zahrad (B8-0778/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o Černé Hoře jakožto 29. členu organizace NATO (B8-0779/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nebezpečí spojeném s rozšířením bolševníku velkolepého v Evropské unii (B8-0780/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o dobrých životních podmínkách zvířat (B8-0781/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o zdanění jezdectví (B8-0782/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o postupu, který Komise zahájila v souvislosti s ústavní reformou v Polsku (B8-0783/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o boji proti přistěhovalectví na Mayotte (B8-0784/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o trhu s emisními povolenkami (B8-0785/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o trvalém vyloučení cukru a ethanolu z oblasti působnosti vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Mercosurem (B8-0786/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o neúspěchu politiky finanční otevřenosti a úsporných opatření podporované Evropskou komisí (B8-0787/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o programu odkupů dluhopisů firem, který zahájila ECB (B8-0788/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o růstu dividend vyplácených francouzskými podniky (B8-0789/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o znepokojivě pomalém snižování zadluženosti soukromého sektoru v eurozóně (B8-0790/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o změně horizontálních pravidel, kterými se řídí „skupiny odborníků“ (B8-0791/2016)

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zachování evropského sociálního modelu v rámci projednávaných dohod o volném obchodu (B8-1452/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zkrácení lhůt pro platby malým a středním podnikům (B8-1453/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

Právní upozornění - Ochrana soukromí