Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 7. srpnja 2016. - Strasbourg

2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE, AFET, BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE, ENVI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

PETI, AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Maršalovih Otoka o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kiribatija o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Zamjena člana Europskog revizorskog suda - portugalski kandidat (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije za dugoročnu politiku upravljanja migracijskim tokovima (B8-0722/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o nadležnostima Europske unije u području socijalnog prava (B8-0727/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za poduzimanje dodatnih mjera za potporu razvoju turizma i promicanje europske umjetničke i kulturne baštine (B8-0730/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o udaji djevojčica u Turskoj (B8-0740/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvjetima u kojima se nalaze beskućnici (B8-0741/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o razlici u plaćama žena i muškaraca (B8-0742/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za donošenje mjera za smanjenje postojećih razlika među državama članicama u području istraživanja i razvoja moderniziranjem nacionalne infrastrukture u cilju inovativnog i ujednačenog rasta u svim državama EU-a (B8-0743/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o propisima koji se odnose na materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom (B8-0744/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o spajanju Deutsche Börse / London Stock Exchange (B8-0746/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o imunitetu zastupnika Narodne demokratske stranke (B8-0747/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potrebi za informativnim kampanjama o opasnostima klamidije i postojanju kliničkih pretraga koje pomažu pri njezinu dijagnosticiranju (B8-0748/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o borbi protiv energetskog siromaštva (B8-0749/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

EMPL

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o uzgoju kokoši nesilica (B8-0750/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju inovativnih oblika financiranja (B8-0751/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pravilnim prehrambenim navikama za prevenciju Alzheimerove bolesti (B8-0752/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o smanjenju broja plastičnih vrećica u Europi (B8-0773/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o položaju lokalnih predstavnika koji su prekogranični radnici (B8-0774/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o sljedivosti i usklađenosti uvoza španjolskih stolnih vina u Francusku i narušavanju tržišnog natjecanja (B8-0775/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za većom regulacijom u području automatiziranog osobnog prijevoza, uz poseban naglasak na problemu cestovne sigurnosti i odgovornosti u slučaju automobilskih nesreća (B8-0776/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Prijedlog rezolucije o kršenju slobode izražavanja i informiranja u Basilicati (B8-0777/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti životinja i dobrom upravljanju zoološkim vrtovima (B8-0778/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o Crnoj Gori kao 29. članici NATO-a (B8-0779/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o opasnostima i širenju gigantske šapike (Heracleum mantegazzianum) u Europskoj uniji (B8-0780/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o dobrobiti životinja (B8-0781/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o povećanju poreza za konjički sektor (tzv. équitaxe) (B8-0782/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o postupku koji je Komisija pokrenula u vezi s ustavnom reformom u Poljskoj (B8-0783/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o borbi protiv imigracije na Mayotte (B8-0784/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o tržištu emisija stakleničkih plinova (B8-0785/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o trajnom isključenju šećera i etanola iz pregovora u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini s Mercosurom (B8-0786/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o propasti politike otvorenog financiranja i politike štednje koje potiče Europska komisija (B8-0787/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o programu otkupa obveznica u poslovnom sektoru koji je pokrenula Europska središnja banka (B8-0788/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o francuskim poduzećima koja isplaćuju veće dividende (B8-0789/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrinjavajuće sporom privatnom razduživanju u europodručju (B8-0790/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o reformi horizontalnih pravila o „stručnim skupinama” (B8-0791/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFCO

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zaštiti europskog socijalnog modela u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini o kojima se trenutno pregovara (B8-1452/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o skraćenju rokova plaćanja za mala i srednja poduzeća (B8-1453/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

JURI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti