Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 7 ta' Lulju 2016 - Strasburgu

2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-ażil u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE, AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

DEVE, ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1030/2002 tat-13 ta' Ġunju 2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

PETI, AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Sostituzzjoni ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri - kandidat PT (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

irriferut

responsabbli:

CONT

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni favur politika ta' ġestjoni fit-tul tal-flussi migratorji (B8-0722/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tad-dritt soċjali (B8-0727/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal aktar azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tat-turiżmu u l-valorizzazzjoni tal-patrimonju artistiku u kulturali Ewropew (B8-0730/2016)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għarajjes bniet fit-Turkija (B8-0740/2016)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-persuni migħajr dar (B8-0741/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-differenza bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel (B8-0742/2016)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar talba għal azzjoni biex jitnaqqas id-distakk eżistenti fl-Istati Membri dwar ir-riċerka u l-iżvilupp permezz tal-modernizzazzjoni tal-infrastrutturi nazzjonali bl-għan li jintlaħaq tkabbir innovattiv u uniformi fl-Istati Membri kollha tal-UE (B8-0743/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-materjali maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel (B8-0744/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fużjoni bejn id-Deutsche Börse u l-London Stock Exchange (B8-0746/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-immunità parlamentari tad-deputati tal-Partit Demokratiku tal-Popli (B8-0747/2016)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa għal kampanji ta' informazzjoni dwar ir-riskji tal-klamidja u l-eżistenza ta' testijiet kliniċi utli għad-dijanjosi tagħha (B8-0748/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku (B8-0749/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trobbija tat-tiġieġ tal-bajd (B8-0750/2016)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' forom innovattivi ta' finanzjament (B8-0751/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar dieta tajba għall-prevenzjoni tal-marda ta' Alzheimer (B8-0752/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tal-basktijiet tal-plastik fl-Ewropa (B8-0773/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istatut tar-rappreżentanti lokali eletti li jkunu wkoll ħaddiema transfruntieri (B8-0774/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-traċċabbiltà, il-konformità u d-distorsjoni tal-kompetizzjoni fl-importazzjonijiet tal-inbejjed tal-mejda minn Spanja lejn Franza (B8-0775/2016)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal aktar regolamentazzjoni fil-qasam tat-trasport privat awtomatizzat, b'referenza speċifika għall-problema tas-sikurezza fit-toroq u r-responsabbiltà f'każ ta' inċidenti tat-traffiku (B8-0776/2016)

irriferut

responsabbli:

TRAN

- Piernicola Pedicini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksur tal-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni fil-Bażilikata (B8-0777/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-annimali u l-ġestjoni tajba tal-ġonna żooloġiċi (B8-0778/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Montenegro bħala d-29 membru tan-NATO (B8-0779/2016)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli u t-tixrid fl-Unjoni Ewropea tal-ispeċi Heracleum mantegazzianum (B8-0780/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benessri tal-annimali (B8-0781/2016)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-taxxa ekwestri (B8-0782/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proċedura miftuħa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma kostituzzjonali fil-Polonja (B8-0783/2016)

irriferut

responsabbli:

AFCO

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni f'Mayotte (B8-0784/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-suq tad-drittijiet tat-tniġġis (B8-0785/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex ikunu esklużi definittivament iz-zokkor u l-etanol mill-ambitu tan-negozjati fil-qafas tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Mercosur (B8-0786/2016)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tal-politiki ta' ftuħ finanzjarju u ta' awsterità promossi mill-Kummissjoni Ewropea (B8-0787/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-programm ta' xiri lura fis-settur tal-intrapriżi varat mill-BĊE (B8-0788/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fid-distribuzzjoni ta' dividendi mill-kumpaniji Franċiżi (B8-0789/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis kajman inkwetanti tad-dejn privat fiż-żona tal-euro (B8-0790/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tar-regoli orizzontali li jirregolaw il-"gruppi ta' esperti" (B8-0791/2016)

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFCO

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preservazzjoni tal-mudell soċjali Ewropew fl-ambitu tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles li qed jiġu negozjati (B8-1452/2016)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tal-iskadenzi għal ħlas għall-SMEs (B8-1453/2016)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

JURI

Avviż legali - Politika tal-privatezza