Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, ENVI

- Wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

PETI, AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Zastąpienie członka Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej - kandydat portugalski (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Martin. Projekt rezolucji na rzecz długoterminowej polityki zarządzania przepływami migracyjnymi (B8-0722/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie prawa socjalnego (B8-0727/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego działań wspierających rozwój turystyki i podnoszenie wartości europejskiego dziedzictwa artystycznego i kulturowego (B8-0730/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie małżeństw dziewczynek w Turcji (B8-0740/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji bezdomnych (B8-0741/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (B8-0742/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie różnic istniejących między państwami członkowskimi w dziedzinie badań naukowych i rozwoju poprzez modernizację krajowej infrastruktury w dążeniu do innowacyjnego i jednolitego wzrostu we wszystkich państwach UE (B8-0743/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie regulacji dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (B8-0744/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie fuzji Deutsche Börse i London Stock Exchange (B8-0746/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie immunitetu parlamentarnego posłów Ludowej Partii Demokratycznej (HDP) (B8-0747/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeprowadzenia kampanii informacyjnych na temat zagrożeń związanych z chlamydią i badań klinicznych przydatnych w jej diagnozowaniu (B8-0748/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie walki z ubóstwem energetycznym (B8-0749/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie hodowli kur niosek (B8-0750/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspierania innowacyjnych form finansowania (B8-0751/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie właściwego sposobu odżywiania się dla zapobiegania chorobie Alzheimera (B8-0752/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia użytkowania plastikowych toreb w Europie (B8-0773/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie statusu pracowników transgranicznych będących przedstawicielami samorządów lokalnych (B8-0774/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie identyfikowalności, zgodności i zakłóceń konkurencji w przywozie win stołowych z Hiszpanii do Francji (B8-0775/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o większe uregulowanie zautomatyzowanego transportu osobowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego i odpowiedzialności w razie wypadku samochodowego (B8-0776/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Projekt rezolucji w sprawie naruszenia wolności wypowiedzi i informacji w regionie Basilicata (B8-0777/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zwierząt i prawidłowego zarządzania ogrodami zoologicznymi (B8-0778/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie Czarnogóry jako 29. członka NATO (B8-0779/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się w Unii Europejskiej barszczu mantegazyjskiego oraz związanych z tym zagrożeń (B8-0780/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu zwierząt (B8-0781/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia obniżonej stawki VAT od działalności związanej z końmi (B8-0782/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie postępowania wszczętego przez Komisję w związku z reformą konstytucyjną w Polsce (B8-0783/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania imigracji na Majotcie (B8-0784/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie rynku uprawnień do emisji (B8-0785/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie całkowitego wyeliminowania cukru i alkoholu etylowego z zakresu negocjacji w ramach umowy o wolnym handlu z Mercosurem (B8-0786/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie porażki polityki otwartości finansowej i polityki oszczędności promowanych przez Komisję Europejską (B8-0787/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uruchomionego przez EBC programu wykupu w sektorze przedsiębiorstw (B8-0788/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia wypłaty dywidend przez przedsiębiorstwa francuskie (B8-0789/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie niepokojąco powolnej redukcji długu prywatnego w strefie euro (B8-0790/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie reformy zasad horyzontalnych, którym podlegają „grupy eksperckie” (B8-0791/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego modelu społecznego w ramach negocjowanych obecnie umów o wolnym handlu (B8-1452/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie skrócenia terminów płatności dla MŚP (B8-1453/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności