Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 7 iulie 2016 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

PETI, AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Înlocuirea unui membru al Curții de Conturi Europene - candidatul portughez (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

retrimis

fond :

CONT

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție în favoarea unei politici de gestionare pe termen lung a fluxurilor de migrație (B8-0722/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la competențele Uniunii Europene în domeniul dreptului social (B8-0727/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor acțiuni mai susținute în vederea dezvoltării turismului și a promovării patrimoniului artistic și cultural european (B8-0730/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la miresele copii din Turcia (B8-0740/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la situația persoanelor fără adăpost (B8-0741/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la diferențele de remunerare între femei și bărbați (B8-0742/2016)

retrimis

fond :

FEMM

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor intervenții care să reducă decalajul dintre statele membre în domeniul cercetării și dezvoltării, prin măsuri de modernizare a infrastructurilor naționale în vederea realizării unei creșteri inovatoare și uniforme în toate statele membre ale UE (B8-0743/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea materialelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (B8-0744/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la fuziunea Deutsche Börse/London Stock Exchange (B8-0746/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la imunitatea parlamentară a deputaților din HDP (B8-0747/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor campanii informative cu privire la riscurile infectării cu Chlamydia și la existența unor examene medicale utile pentru diagnosticarea acesteia (B8-0748/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea sărăciei energetice (B8-0749/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea găinilor ouătoare (B8-0750/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea unor forme inovatoare de finanțare (B8-0751/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o alimentație corespunzătoare în vederea prevenirii bolii Alzheimer (B8-0752/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea utilizării de pungi de plastic în Europa (B8-0773/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la statutul aleșilor locali lucrători frontalieri (B8-0774/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la trasabilitatea și conformitatea importurilor în Franța de vinuri de masă produse în Spania și la denaturarea concurenței generată de acestea (B8-0775/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unei mai bune legiferări în ceea ce privește transportul privat automatizat, în special cu privire la problema siguranței rutiere și a responsabilității în caz de accidente rutiere (B8-0776/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la încălcarea libertății de exprimare și de informare în Basilicata (B8-0777/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția animalelor și administrarea corectă a grădinilor zoologice (B8-0778/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la Muntenegru, în calitatea sa de al 29-lea membru al NATO (B8-0779/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pericolele legate de răspândirea în Europa a speciei Heracleum mantegazzianum (B8-0780/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la bunăstarea animalelor (B8-0781/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la taxa privind activitățile ecvestre (B8-0782/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la procedura inițiată de Comisie cu privire la reforma constituțională din Polonia (B8-0783/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea imigrației în Mayotte (B8-0784/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE

- Dominique Bilde Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la piața drepturilor de poluare (B8-0785/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție vizând excluderea definitivă a zahărului și a etanolului din negocierile din cadrul acordului de liber schimb cu Mercosur (B8-0786/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eșecul politicilor de deschidere financiară și de austeritate promovate de Comisia Europeană (B8-0787/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la programul de achiziționare de obligațiuni în sectorul întreprinderilor lansat de BCE (B8-0788/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la distribuirea de dividende în tot mai multe întreprinderi franceze (B8-0789/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la lentoarea îngrijorătoare a reducerii datoriei private din zona euro (B8-0790/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reforma normelor orizontale care reglementează „grupurile de experți” (B8-0791/2016)

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFCO

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la conservarea modelului social european în cadrul acordurilor de liber schimb în curs de negociere (B8-1452/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea termenelor de plată pentru IMM-uri (B8-1453/2016)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate