Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg

3. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 6 lipca 2016 r.

(*) (nr 0546/2016); (*) (nr 0547/2016); (*) (nr 0548/2016); (*) (nr 0549/2016); (*) (nr 0550/2016); (*) (nr 0551/2016); (*) (nr 0552/2016); Rubén García (nr 0553/2016); (*) (nr 0554/2016); (*) (nr 0555/2016); César Martínez López-Rey (nr 0556/2016); (*) (nr 0557/2016); Reinhold Hellwig (nr 0558/2016); (*) (nr 0559/2016); (*) (nr 0560/2016); Floriana Lipparini (nr 0561/2016); (*) (nr 0562/2016); (*) (nr 0563/2016); Deepak Rajani (nr 0564/2016); (*) (nr 0565/2016); (*) (nr 0566/2016); (*) (nr 0567/2016); (*) (nr 0568/2016); Manuela Giacomini (nr 0569/2016); (*) (nr 0570/2016); (*) (nr 0571/2016); Francesco Zangari (nr 0572/2016); (*) (nr 0573/2016); (*) (nr 0574/2016); (*) (nr 0575/2016); (*) (nr 0576/2016); (*) (nr 0577/2016); (*) (nr 0578/2016); Maria Cipparrone (nr 0579/2016); (*) (nr 0580/2016); (*) (nr 0581/2016); (*) (nr 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (nr 0583/2016); (*) (nr 0584/2016); (*) (nr 0585/2016); (*) (nr 0586/2016); Mario Cavaliere (nr 0587/2016); (*) (nr 0588/2016); (*) (nr 0589/2016); (*) (nr 0590/2016); (*) (nr 0591/2016); Celine Lamy (nr 0592/2016); (*) (nr 0593/2016); (*) (nr 0594/2016); (*) (nr 0597/2016); (*) (nr 0598/2016); (*) (nr 0599/2016); (*) (nr 0600/2016); (*) (nr 0601/2016); (*) (nr 0602/2016); (*) (nr 0603/2016); (*) (nr 0604/2016); (*) (nr 0605/2016); (*) (nr 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (nr 0607/2016); (*) (nr 0608/2016); (*) (nr 0609/2016); (*) (nr 0610/2016); (*) (nr 0611/2016); (*) (nr 0612/2016); (*) (nr 0613/2016); (*) (nr 0614/2016); (*) (nr 0615/2016); (*) (nr 0616/2016); (*) (nr 0617/2016); (*) (nr 0618/2016); Olga Stinka (nr 0619/2016); (*) (nr 0620/2016); (*) (nr 0621/2016); (*) (nr 0622/2016); (*) (nr 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (nr 0624/2016); (*) (nr 0625/2016); (*) (nr 0626/2016); (*) (nr 0627/2016); Verdún Pérez (nr 0628/2016); (*) (nr 0629/2016); (*) (nr 0630/2016); Monica Ravalico (nr 0631/2016); (*) (nr 0632/2016); (*) (nr 0633/2016); (*) (nr 0634/2016); (*) (nr 0635/2016); (*) (nr 0636/2016); F. Javier Boter Sans (nr 0637/2016); (*) (nr 0638/2016); Fabrice Goossens (nr 0639/2016); (*) (nr 0640/2016); (*) (nr 0641/2016); (*) (nr 0642/2016); (*) (nr 0643/2016); Verdún Pérez (nr 0644/2016); Miroslav Jurčo (nr 0645/2016); (*) (nr 0646/2016); (*) (nr 0647/2016); (*) (nr 0648/2016); Miroslav Lidinský (nr 0649/2016); (*) (nr 0650/2016); (*) (nr 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (nr 0652/2016); (*) (nr 0653/2016); Tommy Hildorsson (nr 0654/2016); (*) (nr 0655/2016); (*) (nr 0656/2016); Simon Reinelt (nr 0657/2016); (*) (nr 0658/2016); (*) (nr 0659/2016); Kateřina Koleva (nr 0660/2016); Yochana Darling (nr 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (nr 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (nr 0663/2016); (*) (nr 0664/2016); (*) (nr 0665/2016); Ivan Lozo (nr 0666/2016); (*) (nr 0667/2016); (*) (nr 0668/2016); (*) (nr 0669/2016); (*) (nr 0670/2016); (*) (nr 0671/2016); (*) (nr 0672/2016); (*) (nr 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (nr 0674/2016); Ștefan Covaci (nr 0675/2016); (*) (nr 0676/2016); (*) (nr 0677/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0678/2016); (*) (nr 0679/2016); (*) (nr 0680/2016); (*) (nr 0681/2016); (*) (nr 0682/2016); (*) (nr 0683/2016); (*) (nr 0684/2016); (*) (nr 0685/2016); (*) (nr 0686/2016); Peter Hollatz (nr 0687/2016); (*) (nr 0688/2016); (*) (nr 0689/2016); (*) (nr 0690/2016); (*) (nr 0691/2016); (*) (nr 0692/2016); Jens Genzer (nr 0693/2016); Hans-Christoph Paul (nr 0694/2016); (*) (nr 0695/2016); (*) (nr 0696/2016); (*) (nr 0697/2016); (*) (nr 0698/2016); (*) (nr 0699/2016); Jens Genzer (nr 0700/2016); (*) (nr 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (nr 0702/2016); (*) (nr 0703/2016); (*) (nr 0704/2016); Jan Timmer (nr 0705/2016); Agnieszka Gawlik (nr 0706/2016); (*) (nr 0707/2016); (*) (nr 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (nr 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (nr 0710/2016); (*) (nr 0711/2016); (*) (nr 0712/2016); (*) (nr 0713/2016); Peadar Farrell (nr 0714/2016); (*) (nr 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (nr 0716/2016); Giancarlo Cavallo (nr 0717/2016); (*) (nr 0718/2016); (*) (nr 0719/2016); (*) (nr 0720/2016); (*) (nr 0721/2016); (*) (nr 0722/2016); Bert Van Vossole (nr 0723/2016); Daniela Massetti (nr 0724/2016).

(*) Nazwisko poufne

Petycje nr 0595/2016 i nr 0596/2016 zostały wycofane z rejestru ogólnego w związku z ich wycofaniem przez składającego te dwie petycje po ich wpisaniu do rejestru.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 6 lipca 2016 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności