Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 7. srpnja 2016. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen s jednog na tri mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju minimalni skup informacija o financijskim ugovorima koje mora sadržavati detaljna evidencija i okolnosti u kojima treba nametnuti zahtjev (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od datuma primitka 7. lipnja 2016. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru:ECON

Nacrt delegiranog akta koji je proslijeđen Parlamentu:

- Delegirana uredba Komisije o reviziji ljestvice za službena putovanja dužnosnika i ostalih službenika Europske unije u državama članicama (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od datuma primitka 7. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: JURI
Upućeno odboru za mišljenje: BUDG

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti