Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg

4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego zmieniono termin zgłoszenia sprzeciwu z 1 do 3 miesięcy na wniosek komisji przedmiotowo właściwej:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zestaw informacji dotyczących umów finansowych, które to informacje należy uwzględnić w szczegółowym rejestrze, oraz okoliczności, w jakich należy nakładać ten wymóg (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od daty otrzymania w dniu 7 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie przeglądu wysokości stawek w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w państwach członkowskich (C(2016)04164 – 2016/2830(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od daty otrzymania w dniu 7 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
Opinia: BUDG

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności