Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2258(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0203/2016

Ingediende teksten :

A8-0203/2016

Debatten :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Stemmingen :

PV 07/07/2016 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0318

Notulen
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg

6. Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
CRE

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap [2015/2258(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie PETI).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Martina Anderson (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Richard Howitt (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Davor Škrlec (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Silvia Costa (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM) Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ádám Kósa, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios en Danuta Jazłowiecka.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 7.7.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid