Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2258(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0203/2016

Teksty złożone :

A8-0203/2016

Debaty :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Głosowanie :

PV 07/07/2016 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0318

Protokół
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg

6. Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ [2015/2258(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Martina Anderson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Richard Howitt (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Davor Škrlec (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Silvia Costa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ádám Kósa w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ádáma Kósę, Lampros Fountoulis niezrzeszony, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios i Danuta Jazłowiecka.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Helga Stevens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 7.7.2016.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności