Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2258(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0203/2016

Predkladané texty :

A8-0203/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Hlasovanie :

PV 07/07/2016 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0318

Zápisnica
Štvrtok, 7. júla 2016 - Štrasburg

6. Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím [2015/2258(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens uviedla správu.

V rozprave vystúpila Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Richard Howitt (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Davor Škrlec (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Silvia Costa (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ádám Kósa v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ádám Kósa, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios a Danuta Jazłowiecka.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Helga Stevens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 7.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia