Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2807(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0897/2016

Συζήτηση :

PV 07/07/2016 - 7.1
CRE 07/07/2016 - 7.1

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2016 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0314

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

7.1. Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 και B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Οι Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans και Lola Sánchez Caldentey παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου