Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 7. juuli 2016 - Strasbourg

7. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 6.7.2016 protokollipunkt 2.)


7.1. Albinismiga isikute olukord Aafrikas, eelkõige Malawis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 ja B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans ja Lola Sánchez Caldentey tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo ja Georgios Epitideios.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Notis Marias.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2016 protokollipunkt 9.1.


7.2. Bahrein

Resolutsiooni ettepanekud B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 ja B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Julie Ward ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Gomes, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2016 protokollipunkt 9.2.


7.3. Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 ja B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Eduard Kukan.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2016 protokollipunkt 9.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika