Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 7 iulie 2016 - Strasbourg

7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 6.7.2016.)


7.1. Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi

Propuneri de rezoluții B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 și B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans și Lola Sánchez Caldentey au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Diane James, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo și Georgios Epitideios.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Notis Marias.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 7.7.2016.


7.2. Bahrain

Propuneri de rezoluții B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 și B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Julie Ward și Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Notis Marias și Nicola Caputo.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 7.7.2016.


7.3. Myanmar, în special situația populației Rohingya

Propuneri de rezoluții B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 și B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Eduard Kukan.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 7.7.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate