Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg

7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 6.7.2016.)


7.1. Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi

Resolutionsförslag B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 och B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans och Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo och Georgios Epitideios.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 7.7.2016.


7.2. Bahrain

Resolutionsförslag B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 och B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Seán Kelly, Julie Ward och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 7.7.2016.


7.3. Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

Resolutionsförslag B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 och B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Eduard Kukan.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 7.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy