Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση εις βάρος του κ. Janusz Korwin-Mikke λόγω των απαράδεκτων παρατηρήσεων του σχετικά με τους αφρικανούς μετανάστες κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2016. Η κύρωση συνίσταται, πρώτον, στην απώλεια του δικαιώματος σε αποζημίωση διαμονής για χρονικό διάστημα 10 ημερών και, δεύτερον, στην αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του, για χρονικό διάστημα πέντε συναπτών ημερών κατά τις οποίες το Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή αντιπροσωπείες του συνεδριάζουν, από τις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο την χθεσινή ημέρα.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι ενημερώθηκε για άλλη μια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τον Janusz Korwin-Mikke, η οποία θα μπορούσε να περιέχει απαράδεκτες εκφράσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου